Jujutsu Vice Nez Sebeobrana [croatian]

Jujutsu Vice Nez Sebeobrana [croatian]
by Matej Novak / / / PDF


Read Online 21 MB Download


Jujutsu je umn boje, kter se svmi technikami a postupy doke adekvtn a snadno pizpsobit kadmu druhu a intenzit toku. Vem studentm jujutsu, jejich uitelm a zjemcm o toto japonsk bojov umn pinme prvn ucelenou publikaci, kter umon snadnji proniknout do zklad jujutsu jako komplexnho systmu a orientovat se v jeho souasnch formch. Autor, pedn esk pedstavitel jujutsu sensei Matj Novk podrobn popisuje jednotliv sloky vukydrazem na jejich vyuvn a v hlavn obrazov sti nzorn ukazuje aplikaci technik na jednotliv typy tok. Speciln kapitola je vnovna i sebeobran en.

views: 272